• Info Rechthebbenden

Breadcrumb

Info Rechthebbenden

Wat is het volgrecht?
Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer een van hun originele kunstwerken wordt doorverkocht met behulp van een actor uit de professionele kunsthandel.

De actoren uit de professionele kunsthandel die in de doorverkoop tussenkomen als verkoper, koper of tussenpersoon en de verkoper zijn hoofdelijk verplicht de doorverkopen te melden aan het uniek platform voor het volgrecht.

Hoe maak ik aanspraak op het volgrecht?
Als u niet bent aangesloten bij een auteursvereniging moet u contact opnemen met het unieke platform en uw volgrechten opeisen via contact@resaleright.be.

Ik ben reeds lid van een auteursvere