Skip to Main Content
  • Openbare Verkopen

Breadcrumb

Openbare Verkopen (veilingzalen)

De wet van 4 december 2006 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht is van kracht sinds 1 november 2007. Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van 2 augustus 2007, dat op 10 september 2007 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, wordt ingetrokken en vervangen door het Koninklijk Besluit van 11 juni 2015. Dit Koninklijk Besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

De informatie met betrekking tot de openbare veilingen is als volgt:

1. Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs exclusief belastingen, op voorwaarde dat deze minimaal € 2.000 is. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt:

  • 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000
  • 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000
  • 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000
  • 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000
  • 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500.000

Het maximumbedrag van het volgrecht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500 per kunstwerk (per doorverkoop).

2. Voor de doorverkopen die plaatsvinden in het kader van een openbare veiling zijn de actoren uit de professionele kunsthandel die in de verkoop tussenkomen als verkoper, koper of tussenpersoon, de openbare ambtenaar en de verkoper hoofdelijk verplicht de doorverkoop binnen een maand na de verkoop te melden aan het unieke platform voor het volgrecht.
De kennisgeving gebeurt via de website www.resaleright.be of door een kopie van het proces-verbaal van de verkoop (+ catalogus) op te sturen.

3. Zij zijn tevens hoofdelijk verplicht de verschuldigde rechten binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving te betalen.

4. Gedurende een periode van drie jaar na de doorverkoop, kan het unieke platform bij de actoren uit de professionele kunsthandel alle inlichtingen opvragen die noodzakelijk zijn voor de inning en verdeling van het volgrecht.

5. De vordering van de auteur met betrekking tot het volgrecht verjaart vijf jaar na de doorverkoop.

Mocht u nog vragen hebben, contacteer ons dan gerust telefonisch op het nummer +32 2 725 11 75 of per e-mail naar contact@resaleright.be.