Skip to Main Content
  • Info Rechthebbenden

Breadcrumb

Info Rechthebbenden

Wat is het volgrecht?
Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer een van hun originele kunstwerken wordt doorverkocht met behulp van een actor uit de professionele kunsthandel.

De actoren uit de professionele kunsthandel die in de doorverkoop tussenkomen als verkoper, koper of tussenpersoon en de verkoper zijn hoofdelijk verplicht de doorverkopen te melden aan het uniek platform voor het volgrecht.

Hoe maak ik aanspraak op het volgrecht?
Als u niet bent aangesloten bij een auteursvereniging moet u contact opnemen met het unieke platform en uw volgrechten opeisen via contact@resaleright.be.

Ik ben reeds lid van een auteursvereniging. Wat moet ik doen?
Voor u verandert er niets. Uw auteursvereniging zal u uw volgrechten blijven uitbetalen zoals in het verleden.

Hoe wordt het volgrecht berekend?
Het volgrecht wordt berekend zodra de verkoopprijs van het werk groter of gelijk is aan € 2.000. Het te innen bedrag van het volgrecht is momenteel een percentage op de verkoopprijs exclusief belastingen:

  • 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000
  • 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000
  • 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000
  • 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000
  • 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500.000

Het totaalbedrag van het volgrecht mag evenwel niet hoger liggen dan € 12.500.

Hoe wordt het volgrecht geïnd?
De actoren uit de professionele kunsthandel zijn voortaan verplicht de verkoop te melden aan het unieke platform. Bovendien bepaalt de wet dat het volgrecht binnen de twee maanden na de kennisgeving betaald moet worden.

Zodra de toewijzings- en/of doorverkoopprijzen na de verkoop meegedeeld worden, stelt het unieke platform de factuur van de rechten op en vraagt het de betaling binnen de wettelijk vastgelegde termijn.

Een van mijn werken wordt doorverkocht in België. Kan ik dit melden aan u?
Over het algemeen worden alle verkopen gecontroleerd door het unieke platform. Dit gezegd zijnde, kunt u ons altijd informatie bezorgen via contact@resaleright.be.

En hoe zit het met openbare verkopen in het buitenland?
SABAM en SOFAM, die het uniek platform beheren, hebben wederkerigheidscontracten afgesloten met de auteursverenigingen van de landen waar het volgrecht van toepassing is. Daardoor kunnen de Belgische auteurs aanspraak maken op het volgrecht voor verkopen in deze landen.

Uitkering
De geïnde volgrechten worden uitbetaald op de rekening van de begunstigden, kunstenaars en/of rechthebbenden.

Verjaring
Het volgrecht kan opgeëist worden tot 5 jaar na de doorverkoop.

Handig weetje
Het unieke platform centraliseert alle inlichtingen en gegevens over het volgrecht. Voor meer informatie hieromtrent: contact@resaleright.be - +32 2 725 11 75.
U kan zich ook richten tot uw auteursvereniging.